AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
80  67.8%
Не одобрявам
12  10.2%
По-скоро одобрявам
10  8.5%
По-скоро не одобрявам
8  6.8%
Не мога да определя
3  2.5%

Брой гласували  :  118
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Неделя, 28 Август 2022 20:07