AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
78  68.4%
Не одобрявам
12  10.5%
По-скоро одобрявам
9  7.9%
По-скоро не одобрявам
8  7%
Не мога да определя
2  1.8%

Брой гласували  :  114
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Сряда, 11 Май 2022 14:28