AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
71  68.9%
Не одобрявам
10  9.7%
По-скоро одобрявам
8  7.8%
По-скоро не одобрявам
8  7.8%
Не мога да определя
1  1%

Брой гласували  :  103
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Понеделник, 08 Февруари 2021 09:19