AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
77  69.4%
Не одобрявам
11  9.9%
По-скоро одобрявам
8  7.2%
По-скоро не одобрявам
8  7.2%
Не мога да определя
2  1.8%

Брой гласували  :  111
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Сряда, 01 Декември 2021 11:56