AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
78  67.2%
Не одобрявам
12  10.3%
По-скоро одобрявам
10  8.6%
По-скоро не одобрявам
8  6.9%
Не мога да определя
3  2.6%

Брой гласували  :  116
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Вторник, 28 Юни 2022 10:21